1. Strona głowna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Horyzont 2020 – program...

Horyzont 2020 – program ramowy Unii Europejskiej

„Horyzont 2020” to największy program UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Pozyskanie dotacji wiąże się z konkurowaniem środki z podmiotami całej Unii Europejskiej. Coraz więcej przedsiębiorców skutecznie pozyskuje finansowanie z tego właśnie programu. Pomimo większej konkurencji sam wniosek jest dużo prostszy w porównaniu od wielu programów krajowych.

MŚP mogą zaangażować się w program Horyzont 2020 poprzez:

  • działalność badawczo-innowacyjną  ukierunkowaną na wykorzystanie wyników i ich komercjalizację
  • uczestnictwo we wspólnych projektach badawczo-innowacyjnych we wszystkich, trzech filarach
  • EIC Accelerator – firma samodzielnie uczestniczy
  • innowacje w ramach start-upów, spin-offów i w młodych przedsiębiorstwach (program Eurostars i inne)
  • finansowanie ryzyka (instrumenty dłużne)
  • wymianę i mobilność naukowców i przedsiębiorców (Działania Marii Skłodowskiej-Curie).

Więcej informacji o Programie można otrzymać w jednym z ośrodków Krajowego Punktu Kontaktowego oraz na stronie internetowej.