PL  EN
Strona głównaAktualnościKontakt
Newsletter
Podaj adres e-mail, aby otrzymać najświeższe informacje dotyczące naszej firmy.
PODLASKIE - dotacje dla przedsiębiorców
24.07.2017

Znamy już szczegóły najbniższego naboru wniosków. Planowany nabór odbędzie wię w terminie 28.08.2017 - 29.09.2017.

Minimalna wysokość wydatków kwalifikowanych - 100 000 złotych

Maksymalna wysokość  wydatków kwalifikowanych : 5 000 000 złotych. 

Maksymalna wysokość dotacji: 3 500 000 (małe i mikro przedsiębiorstwa).

W ramach konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące ekoinnowacji, rozumiane jako:

- rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,

- inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,

- przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami,

- innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.,

- inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,

- działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,

- działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,

- rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.
Ostatnio dodane