PL  EN
Strona głównaAktualnościKontakt
Newsletter
Podaj adres e-mail, aby otrzymać najświeższe informacje dotyczące naszej firmy.
Ekoszkolenia - ZAKOŃCZONY

Euro-Dan Consulting w 2006 roku pełnił funkcję Lokalnego Koordynatora w ogólnopolskim programie szkoleń w zakresie ochrony środowiska „EKOSZKOLENIA” realizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”. Wykonawcą projektu jest konsorcjum ABC Poland Sp. z o.o., Eko-Konsult Biuro Projektowo-Doradcze, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju i Uniwersytet Gdański.

1. Opis projektu

 

Projekt składał się z 2 komponentów szkoleniowych i był adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na terenie całego kraju.

Komponent I obejmował szkolenia z zakresu regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje w ochronę środowiska oraz korzystania z pomocy doradczej konsultantów w toku przygotowywania inwestycji pro-ekologicznych.

Komponent II obejmował szkolenia z zakresu zarządzania środowiskowego i był przeznaczony dla tych MŚP, które wdrożyły już system zarządzania jakością (SZJ) i są zainteresowane wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ).

 

2. Cele projektu

 

Celem szkoleń realizowanych w ramach Komponentu I było zapoznanie uczestników szkoleń
z regulacjami prawnymi związanymi z ochroną środowiska i z wymogami wynikającymi z tych regulacji dla przedsiębiorstw.

Celem szkoleń realizowanych w ramach Komponentu II jbyło dostarczenie kadrze zarządzającej i pracownikom MŚP wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie przygotowania, wdrożenia i funkcjonowania systemów zarządzania środowiskowego (ISO 14001 i EMAS).

 

3. Korzyści z udziału w szkoleniach

 

Szkolenia pomogły:

  • zdobyć praktyczną wiedzę na temat obowiązków prawnych związanych z ochroną środowiska (kary, opłaty, prowadzenie ewidencji, uzyskiwanie pozwoleń),  
  • poprawić organizację produkcji poprzez efektywne wykorzystanie surowców, 
  • precyzyjnie zaplanować inwestycje zgodnie z najnowszymi wymogami prawnymi,  
  • efektywnie wykorzystać pomoc doradczą konsultantów w toku prowadzonych inwestycji,
  • przygotować przedsiębiorstwo do wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego
    w oparciu o normę ISO 14001 oraz EMAS, 
  • uzyskać dostęp do nowych rynków poprzez poprawę wizerunku firmy, 
  • pozyskać środki na inwestycje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
  • zwiększyć konkurencyjność na Jednolitym Rynku Europejskim.

 

4. Tematyka szkoleń

 

Tematyka szkoleń obejmowała regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska, fundusze strukturalne Unii Europejskiej, korzystanie z pomocy doradczej oraz zarządzanie środowiskowe. W ramach zagadnień prawnych było dostępnych 5 tematów szkoleń: pozwolenia zintegrowane, opłaty za korzystanie ze środowiska, gospodarka odpadami, oceny oddziaływania na środowisko oraz emisja gazów i pyłów.

 

Szkolenia były prowadzone przez kadrę doświadczonych wykładowców znających dobrze specyfikę małych i średnich przedsiębiorstw. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikat uczestnictwa i obszerny zestaw materiałów szkoleniowych.

 

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej a uczestnicy pokrywali tylko część kosztów udziału w szkoleniach. Uczestnicy mieli także możliwość rozliczenia udziału w szkoleniu bez wnoszenia opłaty pieniężnej.