PL  EN
Strona głównaAktualnościKontakt
Newsletter
Podaj adres e-mail, aby otrzymać najświeższe informacje dotyczące naszej firmy.
Biznes plan projektu inwestycyjnego
Nadrzędnym celem szkolenia jest przekazanie wskazówek, jak przygotować skuteczny biznes plan. w szczególności w jaki sposób treść oraz formę biznes planu dostosować do jego odbiorcy. uczestnicy szkolenia dowiedzą się również  jak zaprezentować projekt, aby został on uznany za atrakcyjny.
Dr Michał Pietraszewski - Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu łódzkiego, gdzie obronił pracę doktorską pt. "Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez fundusze venture capital na przykładzie rynku polskiego".

Od 1996 szef projektów doradczych w zakresie wdrażania i finansowania nowoczesnych technologii. Przez 8 lat zarządzał Ośrodkiem Przekazu Innowacji oraz Centrum Transferu Technologii w łodzi. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy doradczej w zakresie fundraisingu, pozyskiwania finansowania na wdrażanie innowacji, przygotowywania projektów do instytucji finansujących, analiz ekonomiczno-finansowych, biznes planów i studiów wykonalności. Posiada także 7-letnie doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów doradczych dotyczących podnoszenia świadomości innowacyjnej przedsiębiorstw, krajowego i międzynarodowego transferu i komercjalizacji technologii.

Uczestniczył w opracowywaniu strategii rozwoju innowacyjnego kilkudziesięciu przedsiębiorstw. Audytor technologii, kierownik i członek zespołów eksperckich i badawczych w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw i tworzenia klastrów technologicznych, współautor koncepcji łódzkiego Parku Przemysłowo - Technologicznego.

Janusz Baczewski - Właściciel Euro - Dan Consulting. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (MBA). Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania UWM (1994-1998).
Posiada ponad 14-sto letnie doświadczenie w dziedzinie rozwoju regionalnego i wspierania przedsiębiorczości. W latach 1995 - 1998 pracował w Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A., w której przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od roku 1998 pracował w Białymstoku w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. W latach 1999 – 2004 jako Dyrektor Podlskiego Centrum Euro Info, bezpośrednio współpracował z Komisją Europejską, Dyrekcją Generalną ds. Przedsiębiorstw, Ministerstwem Gospodarki, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, organizacjami biznesowymi  w Polsce i zagranicą. Uczestniczył w działaniach przygotowawczych do członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Uczestniczył w opracowywaniu i realizacji wielu międzynarodowych projektów we współpracy z partnerami z Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Danii, Belgii i innych krajów Unii Europejskiej.

Brał udział w tworzeniu i wdrażaniu pierwszych programów UE w Polsce, m.in. zarządzał programem Phare STRUDER w województwie olsztyńskim oraz uczestniczył w pracach Zespołu Ekspertów przy ocenie wniosków o dotację.

 

Wielokrotnie koordynował i uczestniczył w pracach różnych zespołów: opracowujących strategie rozwoju regionolnego i lokalnego, programy prywatyzacji przedsiębiorstw Skarbu Państwa, realizując projekty doradcze i szkoleniowe. Od 2004 roku autor wielu biznesplanów i studiów wykonalnosci przygotowywanych w celu pozyskania finansowania ze środków unijnych.