PL  EN
Strona głównaAktualnościKontakt
Newsletter
Podaj adres e-mail, aby otrzymać najświeższe informacje dotyczące naszej firmy.
Innowacyjność projektów inwestycyjnych

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z możliwościami finansowania przedsięwzięć z  programu operacyjnego innowacyjna gospodarka 2007 - 2013, oraz uzyskają wiele praktycznych informacji dotyczących istoty innowacyjności i jej znaczenia w ocenie projektu. ponadto część szkolenia zostanie poświęcona zasadom współpracy z uczelniami wyższymi oraz zagadnieniom zabezpieczania własności przemysłowej.

Szkolenie nastawione na praktyczne aspekty pojęcia innowacji i innowacyjności. Uczestnik szkolenia będzie miał okazję skonfrontować swoje intuicje na temat innowacji z definicją tego pojęcia wykorzystywaną między innymi w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Uczestnicy szkolenia mają okazję poznać wybrane działania PO IG skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw (związane ze wsparciem inwestycji, podwyższaniem kapitału firmy czy prowadzeniem badań naukowych) i dowiadują się jakie elementy innowacyjne decydują o powodzeniu wniosku o dofinansowanie. Dowiadują się także skąd mogą pochodzić innowacje w firmach jakie są sposoby ich wdrażania.
Szkolenie poparte jest dużą liczbą przykładów oraz praktycznych informacji związanych z innowacyjnością, kreatywnością i współpracą nauki z biznesem. Przeznaczone przede wszystkim dla osób zainteresowanych podnoszeniem konkurencyjności swojej instytucji przez innowacje.

Tomasz Cichocki - Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący sekcji Ośrodków Transferu Technologii przy Stowarzyszeniu Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Członek Zarządu projektu ProTon Europe (5 Program Ramowy, europejska sieć Centrów Transferu Technologii). Przez kilka lat pracował w sektorze prywatnym, gdzie uczestniczył w projektach z branży mediów, telekomunikacji i ICT. Od 2003 roku pracuje na Uniwersytecie Warszawskim w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii, gdzie zarządza ośrodkiem Innovation Relay Centre Poland North - East, będącym częścią największej na świecie sieci transferu technologii.

Organizuje i prowadzi szkolenia dotyczące transferu technologii, innowacyjności i przedsiębiorczości. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne doświadczenie z zakresu pracy w MŚP, znajomości tego sektora, jego problemów i osiągnięć, współpracy z MŚP w ramach sieci transferu technologii, współpracy z sektorem naukowym i badawczo - rozwojowym. Współautor 7 publikacji w zagranicznych czasopismach naukowych.