1. Strona głowna
 2. /
 3. Usługi
 4. /
 5. Aktualnie pracujemy nad …

Aktualnie pracujemy nad …

Istnieje wiele możliwości pozyskania dofinansowania konkretnych pomysłów i przełożenie ich na projekty. Oferujemy obsługę w zakresie przygotowania i pozyskania dofinansowania w ramach wybranego instrumentu.

Obecnie jesteśmy zaangażowani w  programy w których posiadamy największe doświadczenie:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 • Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
 • Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MSP
 • Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek – nabór: styczeń – luty 2021
 • Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – projekty w ocenie KOP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

 • Działanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
 • Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – brak konkursów w 2020 (nabór zakończony, oczekujemy na ocenę projektów) – projekty w trakcie wdrażania
 • Działanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności województwa – kapitał obrotowy – projekty w ocenie. Nowy nabór 15-16 lutego 2021
 • Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 – brak konkursów w 2020 (nabór możliwy po powstaniu rezerw w budżecie) – projekty w trakcie wdrażania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

 • Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – nabór możliwy po powstaniu rezerw w budżecie
 • Działanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – nabór możliwy po powstaniu rezerw w budżecie
 • Działanie 3.3 Innowacje w MŚP – nabór możliwy po powstaniu rezerw w budżecie

Program Operacyjny Polska Wschodnia

 • Działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
 • Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP

Program Horyzont 2020

 • Instrument dla MŚP – nabór ciągły