O firmie

EURO-DAN CONSULTING jest firmą doradczą, której nadrzędnym celem jest wspieranie polskich przedsiębiorców w skutecznym wykorzystaniu nowych możliwości finansowania rozwoju, jakie stworzyła akcesja naszego kraju w strukturach europejskich po 2004 roku, ale także pomoc w poszukiwaniu różnorodnego finansowania ze źródeł krajowych. Oferta firmy stanowi szansę na sfinansowanie projektów i programów a swym zakresem obejmuje następujące działania doradcze m.in. kompleksowe opracowanie całego procesu aplikacyjnego, analizę możliwości pozyskania środków, wykonanie analizy ekonomiczno – finansowej, czy zarządzanie projektem w imieniu Beneficjenta. Na bieżąco sprawdzamy możliwości wsparcia i proponujemy naszym klientom nowe rozwiązania. Zapraszam się do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

EURO-DAN CONSULTING w odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie, włączyła się także w proces budowania społeczności wiedzy oferując bogaty zakres profilowanych szkoleń m.in. z zarządzania sprzedażą, negocjacji handlowych. etc. Klientami firmy, korzystającymi z usług doradczych i szkoleniowych są podmioty korporacyjne i instytucjonalne.