1. Strona głowna
 2. /
 3. Usługi
 4. /
 5. Instytucje wspierające działalność MSP

Instytucje wspierające działalność MSP

Informacje ogólne

Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat instytucji, z którymi mogą podjąć współpracę, w celu efektywniejszego działania na rynku. Instytucje, którą zostaną zaprezentowane:

 1. ośrodki wspierania przedsiębiorczości.
 2. centra transferu technologii.
 3. inkubatory przedsiębiorczości i technologiczne.
 4. inkubatory przedsiębiorczości akademickiej.
 5. parki naukowo – technologiczne.
 6. parki przemysłowe.
 7. parki technologiczne.

Czy wiesz, że najlepsze rzeczy są często za darmo?
Szkolenie poświęcone usługom jakie małym i średnim przedsiębiorstwom świadczą tak zwane instytucje otoczenia biznesu.
Jeśli potrzebujesz doradztwa na temat prowadzenia biznesu na rynkach międzynarodowych, dofinansowania badań na potrzeby swojej firmy, konsultacji w zakresie programów europejskich, oceny potencjału firmy czy też opinii o technologii – dowiesz się gdzie szukać i jakiego wsparcia możesz oczekiwać.
Uczestnicy szkolenia, ilustrowanego licznymi przykładami dowiedzą się jak korzystać z ośrodka informacyjno-doradczego, inkubatora czy centrum transferu technologii oraz czego można oczekiwać po funduszu poręczeniowym i parku technologicznym.
Szkolenie polecane firmom, które chcą wykorzystać możliwości otwierające się dzięki funduszom europejskim oraz istniejącego systemu wsparcia, dofinansowanego ze środków publicznych.

Trenerzy

Tomasz Cichocki – Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący sekcji Ośrodków Transferu Technologii przy Stowarzyszeniu Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Członek Zarządu projektu ProTon Europe (5 Program Ramowy, europejska sieć Centrów Transferu Technologii). Przez kilka lat pracował w sektorze prywatnym, gdzie uczestniczył w projektach z branży mediów, telekomunikacji i ICT. Od 2003 roku pracuje na Uniwersytecie Warszawskim w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii, gdzie zarządza ośrodkiem Innovation Relay Centre Poland North – East, będącym częścią największej na świecie sieci transferu technologii.

Organizuje i prowadzi szkolenia dotyczące transferu technologii, innowacyjności i przedsiębiorczości. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne doświadczenie z zakresu pracy w MŚP, znajomości tego sektora, jego problemów i osiągnięć, współpracy z MŚP w ramach sieci transferu technologii, współpracy z sektorem naukowym i badawczo – rozwojowym. Współautor 7 publikacji w zagranicznych czasopismach naukowych.