Referencje i partnerzy

Referencje:

Referencje udostępniamy do wglądu w siedzibie firmy. Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pozyskaliśmy finansowanie na kilkaset projektów inwestycyjnych w wielu branżach: produkcja, edukacja, medycyna, ekologia, energetyka, usługi, branża IT, nanotechnologie, projekty badawcze, itp. Dodatkowo realizowaliśmy wiele projektów szkoleniowych. Uczestniczyliśmy zarówno na etapie opracowania koncepcji i aplikowania jak również samej realizacji i rozliczenia projektów. W zależności od zakresu usług, zaprezentujemy właściwe doświadczenie poparte odpowiednimi referencjami naszych klientów.

Partnerzy:

Przez lata naszego istnienia współpracowaliśmy z takimi podmiotami jak (w kolejności alfabetycznej):

 • Aeroklub Północnego Mazowsza
 • Alior Bank S.A.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Europejskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Olsztynie
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
 • Podlaska Izba Rolnicza
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Warszawska
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Prosperita Sp. z o.o.
 • Spółdzielczy Bank Rozwoju
 • Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia
 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego we Włocławku