Dotacje na Kapitał Obrotowy – luty 2021

Ponownie pojawia się możliwość uzyskania wsparcia w ramach dotacji na Kapitał Obrotowy. Marszałek Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków skierowany do firm z Województwa Podlaskiego. Podstawowym kryterium jest wykazanie spadku obrotów w dłuższym okresie, który był skutkiem wystąpienia ograniczeń związanych z COVID-19. Mamy nadzieje że tym razem wsparcie otrzymają naprawdę potrzebujący przedsiębiorcy. Jeśli zaistnieje potrzeba służymy nasza pomocą przy staraniach o dotacje a także w późniejszym etapie […]

Więcej

Rozlicz dotację z nami

Zauważyliśmy, że w obecnej perspektywie finansowej 2014 – 2020, coraz trudniej jest rozliczyć dotację w sposób, który zapewni pełne jej wykorzystanie. Przedsiębiorcy mają dużo dodatkowych obowiązków związanych z udokumentowaniem i udowodnieniem prawidłowej realizacji projektu, czy przeprowadzeniem procedury wyboru dostawców. Z kolei błędnie przeprowadzone procedury, przygotowane dokumenty i wnioski o płatność skutkują korektami finansowymi i utratą części przyznanej dotacji. Mając na uwadze nasze unikalne doświadczenie proponujemy Państwu pomoc […]

Więcej

Horyzont 2020 – program ramowy Unii Europejskiej

„Horyzont 2020” to największy program UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Pozyskanie dotacji wiąże się z konkurowaniem środki z podmiotami całej Unii Europejskiej. Coraz więcej przedsiębiorców skutecznie pozyskuje finansowanie z tego właśnie programu. Pomimo większej konkurencji sam wniosek jest dużo prostszy w porównaniu od wielu programów krajowych. MŚP mogą zaangażować się w program Horyzont 2020 poprzez: działalność badawczo-innowacyjną  ukierunkowaną na wykorzystanie wyników i ich komercjalizację […]

Więcej

Pozyskaj fundusze – dotacje na innowacje, inwestycje i badania

Fundusze Europejskie na badania i rozwój przedsiębiorstw w całym kraju są na wyciągnięcie ręki. Do dyspozycji przedsiębiorców są fundusze z programów regionalnych oraz krajowych. W zależności od potrzeb dobieramy właściwe finansowanie i program do którego przedsiębiorcy będą mogli aplikować. Pomagamy w przejściu przez całą procedurę pozyskania dotacji.  Harmonogramy naboru projektów na rok 2020 zamieszczany na naszej stronie. Informacje te są ciągle aktualizowane, gdyż w ramach poszczególnych programów operacyjnych często pojawiają się zmiany terminów […]

Więcej

Szybka ścieżka nie tylko dla MŚP – dotacja na B + R przedsiębiorstw

W ramach nowych konkursów (tzw. szybkiej ścieżki) w roku 2020 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju istnieje możliwość pozyskania dofinansowania nie tylko MSP ale także dużych firm oraz konsorcjów przedsiębiorców i jednostek naukowych. Do dyspozycji wnioskodawców w ramach konkursów w roku 2020 będzie ponad 2,5 mln złotych.  Pierwsze konkursy już zostały ogłoszone w lutym 2020. Wnioski będzie można składać od 7 lutego  2020 do 1 czerwca 2020 a następny konkurs w sierpniu […]

Więcej

Dotacje dla przedsiębiorstw – Tworzenie Produktów Sieciowych

Aż do 31 października 2019 został wydłużony termin składania wniosków w ramach konkursu „Tworzenie produktów sieciowych”. Proponujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji oraz prowadzenie projektu w imieniu przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorstw. Podstawowe informacje o programie: Program finansowy: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Miejsce realizacji: Polska Wschodnia: podlaskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko – mazurskie Budżet konkursu: 152 000 000 zł Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: […]

Więcej

Sprawdz, gdzie są fundusze!

Rok 2019 to wciąż dużo konkursów i możliwości na otrzymanie wsparcia w funduszy Unii Europejskiej.  Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi programami i konkursami a może znajdziecie tam Państwo coś co będzie odpowiadało WASZYM potrzebom. Po więcej informacji zapraszamy na stronę funduszeeuropejskie.gov.pl. Zamieszczamy poniżej linki do najbardziej aktualnych i wybranych Harmonogramów naboru wniosków w roku 2019: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój –  wersja z 04 lutego 2019 Program Operacyjny Polski […]

Więcej

Badania na rynek – dotacje do 20 mln złotych

Proponujemy współpracę przy aplikowaniu o fundusze z Unii Europejskiej w ramach POIR Poddziałanie 3.2.1. – badania na rynek z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs na rok 2019 zostanie ogłoszony po 20 lutego. Przewidywany termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów do Działania 3.2.1. Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 rozpocznie się już od 25 marca i potrwa tylko do 8 maja 2019. Najwyższa pora aby dołączyć – […]

Więcej

PODLASKIE – dotacje dla przedsiębiorców

Znamy już szczegóły najbliższego naboru wniosków. Planowany nabór odbędzie wię w terminie 28.08.2017 – 29.09.2017. Minimalna wysokość wydatków kwalifikowanych – 100 000 złotych Maksymalna wysokość wydatków kwalifikowanych : 5 000 000 złotych. Maksymalna wysokość dotacji: 3 500 000 (małe i mikro przedsiębiorstwa). W ramach konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące ekoinnowacji, rozumiane jako: rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii […]

Więcej

Nowe rozdanie – POIR 2018

W roku 2018 będziemy mogli aplikować do znanych wcześniej programów jak też będą nowe możliwości nie występujące wcześniej. Dostępne są nadal środki na projekty B+R przedsiębiorstw (poddziałanie 1.1.1) oraz wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych ramach działania 3.2.1 Badania na rynek.  W ostatnim kwartale 2018 roku ponownie przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z dofinansowania w ramach znanego już instrumentu „Kredyt na Innowacje technologiczne”. Kolejne możliwości uzyskania wsparcia […]

Więcej