Sukces naszych Klientów w pierwszym konkursie FEdP

Zostały ogłoszone wyniki konkursu w ramach działania 1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw. Przyznano ponad 47 mln złotych bezzwrotnej dotacji na projekty realizowane przez przedsiębiorców z Podlasia. Wsparcie otrzymają 32 firmy zlokalizowane w powiatach graniczących z Białorusią i Rosją. Był to pierwszy nabór projektów skierowanych do przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nowej perspektywy finansowej. Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, to nowy program regionalny przewidziany do realizacji w sześcioletniej […]

Więcej

Wsparcie przedsiębiorstw na Mazowszu

W związku z dużą ilością zapytań o dotacje adresowane do podmiotów z województwa mazowieckiego, chcemy przybliżyć niektóre z programów. W roku bieżącym przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego mogą korzystać ze wsparcia w postaci dotacji w ramach następujących Programów: FENG – Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (2021-2027) Działanie 1.1. Ścieżka SMART /MŚP/ – nabór: 27.06.2024 – 24.10.2024 Działanie 1.1. Ścieżka SMART /duże przedsiębiorstwa/ – nabór: 27.06.2024 – 24.10.2024 Działanie 1.1. Ścieżka SMART […]

Więcej

Sportowa Polska 2024 – aktualizacja

UWAGA – nowy nabór wniosków Sportowa Polska 2024. Zgodnie z konkursami z lat ubiegłych właśnie został ogłoszony Program Sportowa Polska, Ponownie zostaną dofinansowane niezbędne inwestycje w sporcie? Program ma na celu dofinansowanie lokalnej infrastruktury sportowej. Dofinansowaniem w ramach Programu, będą objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudowy lub remontu niemalże wszystkich rodzajów obiektów sportowych. Program jest adresowany do: Klubów Sportowych, Stowarzyszeń, fundacji i innych […]

Więcej

85% dotacji na cyfryzację

do 85% dotacji można otrzymać w ramach nowego konkursu Bon na Cyfryzację Cel: wdrażanie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w MŚP. Bon maksymalnie wynosi 150 000,00 zł, czyli 85% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny wynosi 15 % czyli 26 470,59 zł przy max. kwocie dotacji. Uwaga: Bon stanowi pomoc de minimis, więc sprawdź najpierw w jakim stopniu masz wykorzystaną kwotę przysługującej Ci pomocy de minimis. Możesz to zrobić poprzez […]

Więcej

Konkurs: Rozwój OZE

Już 29 marca 2024 roku, zostanie uruchomiony pierwszy nabór wniosków w ramach działania: FENX.02.02 Rozwój OZE. Wsparcie będzie skierowane na projekty związane z budową, przebudową, modernizacją i rozbudową odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej – nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia. Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby […]

Więcej

Dotacje z ZUS na poprawę BHP

Nowe dotacje z ZUS. 2 lutego 2024 Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe informacje: Maksymalne dofinansowanie – 300 000 złotych Maksymalne wsparcie – do 80% Termin składania wniosków: od 26 lutego do 27 marca 2024 Wyniki konkursu będą ogłoszone do końca 2024 roku. Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych: bezpieczeństwo […]

Więcej

FENG – pozyskaj finansowanie

Nowa wieloletnia perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 wchodzi w fazę wdrożeniową. W roku 2023 odbyły się pierwsze konkursy i od razu otrzymaliśmy wiele nowych możliwości pozyskania wsparcia w postaci dotacji na nowe inwestycje w MŚP oraz w dużych przedsiębiorstwach.  Pierwsze nabory projektów w ramach nowych programów operacyjnych pokazały, że dofinansowanie z FENG cieszy się dużym zainteresowaniem. Na poziomie krajowym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje […]

Więcej

Kredyt Technologiczny – nowe możliwości

Kredyt technologiczny  w ramach nowego programu finansowanego z funduszy unijnych (FENG), to dobrze nam znana forma dotacji, która stwarza możliwość finansowania wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwach. Wsparcie w ramach Kredytu Technologicznego oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego przy udziale banków akredytowanych. Wsparcie tego rodzaju jest podobne do znanych wcześniej programów z dotacjami. Podstawową różnicą jest konieczność finansowania inwestycji za pośrednictwem kredytu inwestycyjnego udzielanego na warunkach rynkowych, co […]

Więcej

Jak łatwo rozliczyć dotację?

Zauważyliśmy, że coraz trudniej jest rozliczyć dotację w sposób, który zapewni pełne jej wykorzystanie. Przedsiębiorcy mają dużo dodatkowych obowiązków związanych z udokumentowaniem i udowodnieniem prawidłowej realizacji projektu, czy przeprowadzeniem procedury wyboru dostawców. Z kolei błędnie przeprowadzone procedury, przygotowane dokumenty i wnioski o płatność skutkują korektami finansowymi i utratą części przyznanej dotacji. Mając na uwadze nasze wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami proponujemy Państwu pomoc w rozliczeniu dotacji i prowadzeniu całego […]

Więcej

Dotacje na Kapitał Obrotowy – luty 2021

Ponownie pojawia się możliwość uzyskania wsparcia w ramach dotacji na Kapitał Obrotowy. Marszałek Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków skierowany do firm z Województwa Podlaskiego. Podstawowym kryterium jest wykazanie spadku obrotów w dłuższym okresie, który był skutkiem wystąpienia ograniczeń związanych z COVID-19. Mamy nadzieje że tym razem wsparcie otrzymają naprawdę potrzebujący przedsiębiorcy. Jeśli zaistnieje potrzeba służymy nasza pomocą przy staraniach o dotacje a także w późniejszym etapie […]

Więcej