1. Strona głowna
  2. /
  3. Usługi
  4. /
  5. Innowacyjność projektów inwestycyjnych

Innowacyjność projektów inwestycyjnych

Informacje ogólne

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z możliwościami finansowania przedsięwzięć z programu operacyjnego innowacyjna gospodarka 2014 – 2020, oraz uzyskają wiele praktycznych informacji dotyczących istoty innowacyjności i jej znaczenia w ocenie projektu, ponadto część szkolenia zostanie poświęcona zasadom współpracy z uczelniami wyższymi oraz zagadnieniom zabezpieczania własności przemysłowej.

Szkolenie nastawione na praktyczne aspekty pojęcia innowacji i innowacyjności. Uczestnik szkolenia będzie miał okazję skonfrontować swoje intuicje na temat innowacji z definicją tego pojęcia wykorzystywaną między innymi w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR). Uczestnicy szkolenia mają okazję poznać wybrane działania PO IR skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw (związane ze wsparciem inwestycji, podwyższaniem kapitału firmy czy prowadzeniem badań naukowych) i dowiadują się jakie elementy innowacyjne decydują o powodzeniu wniosku o dofinansowanie. Dowiadują się także skąd mogą pochodzić innowacje w firmach jakie są sposoby ich wdrażania.
Szkolenie poparte jest dużą liczbą przykładów oraz praktycznych informacji związanych z innowacyjnością, kreatywnością i współpracą nauki z biznesem. Przeznaczone przede wszystkim dla osób zainteresowanych podnoszeniem konkurencyjności swojej instytucji przez innowacje.

Trenerzy

Tomasz Cichocki – Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący sekcji Ośrodków Transferu Technologii przy Stowarzyszeniu Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Członek Zarządu projektu ProTon Europe (5 Program Ramowy, europejska sieć Centrów Transferu Technologii). Przez kilka lat pracował w sektorze prywatnym, gdzie uczestniczył w projektach z branży mediów, telekomunikacji i ICT. Od 2003 roku pracuje na Uniwersytecie Warszawskim w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii, gdzie zarządza ośrodkiem Innovation Relay Centre Poland North – East, będącym częścią największej na świecie sieci transferu technologii.

Organizuje i prowadzi szkolenia dotyczące transferu technologii, innowacyjności i przedsiębiorczości. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne doświadczenie z zakresu pracy w MŚP, znajomości tego sektora, jego problemów i osiągnięć, współpracy z MŚP w ramach sieci transferu technologii, współpracy z sektorem naukowym i badawczo – rozwojowym. Współautor 7 publikacji w zagranicznych czasopismach naukowych.