1. Strona głowna
  2. /
  3. Usługi
  4. /
  5. Broker technologii

Broker technologii

Usługa, którą oferujemy, jest bezpośrednim wynikiem dynamicznie zmieniających się czasów w sektorze technologicznym. Jako broker technologii, naszym głównym celem jest zapewnienie naszym klientom kompleksowego wsparcia w zakresie zabezpieczania, zbywania lub nabywania praw do technologii i know-how. Nasza działalność łączy w sobie dostęp do różnorodnych form finansowania technologii, co otwiera przed naszymi klientami możliwości komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych. Kluczowym aspektem naszej pracy jest głęboka orientacja w przepisach dotyczących własności intelektualnej oraz efektywne zarządzanie procesem transferu technologii.

W ramach naszej usługi, jako doświadczeni brokerzy technologii, realizujemy następujące działania:

  • Ocena wartości rynkowej własności intelektualnej, aby nasi klienci mogli dokładnie zrozumieć wartość swoich inwestycji i odpowiednio je zarządzać.
  • Rozpoznanie obecnego stanu techniki i sprawdzenie, jak na rynku pozycjonują się technologie konkurencyjne, co umożliwia identyfikację nisz rynkowych i możliwości dla nowych rozwiązań.
  • Opracowanie strategii i modeli komercjalizacji własności intelektualnej, aby maksymalizować potencjał zarobkowy innowacji.
  • Analiza rynku oraz ocena możliwości wdrażania innowacji technologicznych, co pozwala na świadome planowanie rozwoju produktów.
  • Poszukiwanie odbiorców dla opracowanych innowacyjnych produktów i technologii, zapewniając naszym klientom najlepsze możliwości dystrybucji ich innowacji.
  • Pomoc w komercjalizacji i transferze technologii, co obejmuje wsparcie w negocjacjach, przygotowanie umów oraz zarządzanie całym procesem transferu.

Dodatkowo, dysponujemy bogatą siecią współpracy z różnorodnymi instytucjami zajmującymi się transferem technologii. Nasze partnerstwa z instytucjami akademickimi, ośrodkami badawczymi i funduszami inwestycyjnymi umożliwiają nam oferowanie naszym klientom dostępu do najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych, a także finansowania ich projektów. Jako broker technologii, stawiamy na innowacyjność, bezpieczeństwo i efektywność w zarządzaniu własnością intelektualną, umożliwiając naszym klientom przekształcanie pomysłów w dochodowe przedsięwzięcia.