1. Strona głowna
  2. /
  3. Usługi
  4. /
  5. Broker technologii

Broker technologii

Usługa która jest wynikiem zmieniających się czasów. Głównym celem brokera technologii jest zabezpieczenie, zbycie lub nabycie praw do technologii, know how. Połączenie z dostępnymi formami finansowania technologii daje możliwość komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych. Istotnym aspektem jest orientacja w przepisach dotyczących własności intelektualnej oraz zarządzanie transferem technologii.

W ramach usługi dokonywana jest przez nas:

  • ocena wartości rynkowej własności intelektualnej,
  • rozpoznanie obecnego stanu techniki i sprawdzenie obecności na rynku technologii konkurencyjnych,
  • opracowanie modeli komercjalizacji własności intelektualnej,
  • analiza rynku, oraz ocena możliwości wdrażania innowacji technologicznych,
  • poszukiwanie odbiorców na opracowane innowacyjne produkty i technologie,
  • pomoc w komercjalizacji i transferze technologii.

Posiadamy szeroką listę instytucji współpracujących w zakresie transferu technologii.