Sukces naszych Klientów w pierwszym konkursie FEdP

Zostały ogłoszone wyniki konkursu w ramach działania 1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw. Przyznano ponad 47 mln złotych bezzwrotnej dotacji na projekty realizowane przez przedsiębiorców z Podlasia. Wsparcie otrzymają 32 firmy zlokalizowane w powiatach graniczących z Białorusią i Rosją. Był to pierwszy nabór projektów skierowanych do przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nowej perspektywy finansowej. Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, to nowy program regionalny przewidziany do realizacji w sześcioletniej […]

Więcej

Akademia Medialna – ZAKOŃCZONY

Euro-Dan Consulting był Lokalnym Koordynatorem w projekcie „Akademia Medialna MSP – szkolenia z zakresu tworzenia relacji z mediami„. Był to projekt szkoleniowy którego celem była pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie korzystania z narzędzi media relations oraz świadomego budowania strategii informacyjnej, ponieważ nawet w niewielkiej firmie istnieje bowiem potrzeba komunikowania się z mediami. Projekt był kierowany przede wszystkim do kadry menadżerskiej sektora MSP oraz do specjalistów, którzy chcą zdobyć […]

Więcej

Akademia Innowacji i Venture Capital – ZAKOŃCZONY

Euro-Dan Consulting partner projektu „Akademia Innowacji i Venture Capital” zrealizował 6 cykli dofinansowanych szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców i pracowników, w których szczególny nacisk położony jest na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Szkolenia łączyły wiedzę z zakresu wyboru właściwych rozwiązań innowacyjnych, pozyskiwania finansowania na inwestycje, przygotowywania projektów inwestycyjnych i technik ich prezentacji. Celem szkoleń było: zwiększenie wiedzy sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw o źródłach finansowania inwestycji, w tym wsparcia […]

Więcej

PODLASKIE – dotacje dla przedsiębiorców

Znamy już szczegóły najbliższego naboru wniosków. Planowany nabór odbędzie wię w terminie 28.08.2017 – 29.09.2017. Minimalna wysokość wydatków kwalifikowanych – 100 000 złotych Maksymalna wysokość wydatków kwalifikowanych : 5 000 000 złotych. Maksymalna wysokość dotacji: 3 500 000 (małe i mikro przedsiębiorstwa). W ramach konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące ekoinnowacji, rozumiane jako: rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii […]

Więcej