1. Strona głowna
 2. /
 3. Aktualności, Doradztwo
 4. /
 5. Dotacje z ZUS na poprawę BHP

Dotacje z ZUS na poprawę BHP

Nowe dotacje z ZUS. 2 lutego 2024 Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawowe informacje:

Maksymalne dofinansowanie – 300 000 złotych

Maksymalne wsparcie – do 80%

Termin składania wniosków: od 26 lutego do 27 marca 2024

Wyniki konkursu będą ogłoszone do końca 2024 roku.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Adresaci wsparcia: wszystkie przedsiębiorstwa z całej Polski, które są płatnikami składek do ZUS, spełniające poniższe warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Już teraz sprawdź jakie masz szanse. Bezpłatne konsultacje u nas. Zapraszamy.