1. Strona głowna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Badania na rynek – dotacje...

Badania na rynek – dotacje do 20 mln złotych

Proponujemy współpracę przy aplikowaniu o fundusze z Unii Europejskiej w ramach POIR Poddziałanie 3.2.1. – badania na rynek z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konkurs na rok 2019 zostanie ogłoszony po 20 lutego. Przewidywany termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów do Działania 3.2.1. Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 rozpocznie się już od 25 marca i potrwa tylko do 8 maja 2019. Najwyższa pora aby dołączyć – tylko teraz proponujemy unikalne warunki współpracy.

Podobnie jak było w ubiegłym roku zakłada się, iż równolegle będą ogłoszone 3 konkursy: konkurs ogólny oraz konkurs dla średnich miast i konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności. W zależności gdzie jest zlokalizowany projekt przedsiębiorcy mogą aplikować o dofinansowanie z wybranego konkursu co dodatkowa zwiększa szanse na dofinansowanie. 

 Podstawowe informacje dotyczące obu naborów:

o   Ostateczny termin składania wniosków 08.05.2019 roku,

o   Budżety konkursów do dyspozycji wnioskodawców – łącznie 1,50 mld złotych,

o   Nabór projektów jest podzielony na rundy po zakończeniu każdej następuje ocena projektów,

o   Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 5 000 000 zł,

o   Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym: na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł oraz na usługi doradcze: 500 000 zł.

o   Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zgodnie  z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Opis:

Celem konkursów jest wybór projektów do dofinansowania, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).  Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.  O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Pełne informacje na temat konkursów wraz z dokumentacją konkursową zamieszczono na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Badania na rynek