1. Strona głowna
 2. /
 3. Aktualności, Doradztwo
 4. /
 5. Kredyt Technologiczny – nowe...

Kredyt Technologiczny – nowe możliwości

Kredyt technologiczny  w ramach nowego programu finansowanego z funduszy unijnych (FENG), to dobrze nam znana forma dotacji, która stwarza możliwość finansowania wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwach. Wsparcie w ramach Kredytu Technologicznego oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego przy udziale banków akredytowanych. Wsparcie tego rodzaju jest podobne do znanych wcześniej programów z dotacjami. Podstawową różnicą jest konieczność finansowania inwestycji za pośrednictwem kredytu inwestycyjnego udzielanego na warunkach rynkowych, co przy obecnie stosowanym oprocentowaniu nie pozostaje bez znaczenia.

Poniżej podajemy podstawowe informacje:

Nabór wniosków rozpocznie się 23 marca 2023 r. a zakończy 31 maja 2023 r.

Planowana łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie w pierwszym naborze to:  578 mln złotych.

Wnioskodawcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Maksymalna wysokość wsparcia: zgodnie z mapą pomocy regionalnej 2022-2027 i nie więcej niż 70% wydatków kwalifikowanych.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej:

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 • nabycie albo wytworzenia środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie oraz ochrony  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 • raty z tytułu umowy leasingu,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych,
 • koszty związane z uzyskiwaniem patentów.

Zapewniamy pełne prowadzenie tematu i przygotowanie niezbędnej dokumentacji w tym:

 • wniosek o dofinansowanie opracowany w Generatorze wniosków
 • Biznes Plan dla całego przedsięwzięcia
 • model finansowy przedsięwzięcie opracowany na arkuszach EXCELa
 • wniosek o kredyt do banku kredytującego w celu pozyskania promesy
 • kontakty z bankiem kredytującym
 • współpracę z BGK
 • uczestnictwo na etapie oceny projektu w tym w spotkaniu z Panelem Ekspertów w trakcie oceny merytorycznej

Beneficjentom, którzy już pozyskali dofinansowanie proponujemy skorzystanie z usługi w zakresie Audytu projektu

Po uzyskaniu dofinansowania przekazujemy wszystkie wskazówki do samodzielnego rozliczenia projektu lub prowadzimy dalsze rozliczenia w imieniu przedsiębiorcy. Zawsze przed przystąpieniem do składania wniosków polecamy zapoznanie się z bieżącą informacją u źródła na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego