1. Strona głowna
 2. /
 3. Usługi
 4. /
 5. Aktualnie pracujemy nad …

Aktualnie pracujemy nad …

Istnieje wiele możliwości pozyskania dofinansowania konkretnych pomysłów i przełożenie ich na projekty. Oferujemy obsługę w zakresie przygotowania i pozyskania dofinansowania w ramach wybranego instrumentu. Wiele naszych projektów aktualnie znajduje się na etapie oceny i przygotowania do wdrażania. Czekamy na nowe konkursu których nie zabraknie w bieżącym roku. Zakładamy, że dobre przygotowanie projektu wymaga czasu i przeanalizowania najlepszych rozwiązań. Zapraszamy do zapoznania się z krótką metodologią pracy nad projektem.

Obecnie jesteśmy zaangażowani w  programy w których posiadamy największe doświadczenie. Poniżej wymieniamy cześć z nich:

FENG – Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (2021-2027)

 • Działanie 1.1. Ścieżka SMART /MŚP/ – nabór: 27.06.2024 – 24.10.2024
 • Działanie 1.1. Ścieżka SMART /duże przedsiębiorstwa/ – nabór: 27.06.2024 – 24.10.2024
 • Działanie 1.1. Ścieżka SMART /konsorcja/ – nabory: 15.12.2023 – 08.02.2024 oraz 10.01.2025 – 28.03.2025
 • Działanie 2.12. Granty na eurogranty – nabór: 18.04.2024 – 17.04.2025
 • Działanie 3.1. Kredyt ekologiczny – nabór: 17.10.2024 – 30.12.2024

FEPW – Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (2021-2027)

 • Działanie 1.2. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP – nabór: sierpień – wrzesień 2024
 • Działanie 1.3. Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP /opracowanie modelu biznesowego GOZ/ – nabór: 16.07.2024 – 03.04.2025
 • Działanie 1.3. Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP /wdrożenie modelu biznesowego GOZ/ – nabór: 13.06.2024 – 19.12.2024

FEdP – Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego (2021-2027)

 • Działanie 1.1. Rozwój regionalnego potencjału B+R  – nabory: 15.01.2024 – 29.02.2024 oraz 20.03.2024 – 30.04.2024
 • Działanie 1.2. Rozwój przez cyfryzację – nabór: 01.08.2024 – 30.09.2024
 • Działanie 1.5. Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw – termin naboru nie został jeszcze ustalony.
 • Działanie 2.4. Energia odnawialna – nabór: 21.03.2024 – 30.04.2024

Program Horyzont EUROPA

 • Instrument dla MŚP – nabór ciągły