1. Strona głowna
  2. /
  3. Usługi
  4. /
  5. Analiza rynków zagranicznych

Analiza rynków zagranicznych

Dla naszych klientów przeprowadzamy szczegółową analizę wybranych rynków zagranicznych, mając na celu zidentyfikowanie możliwości wprowadzenia nowych produktów oraz potencjału internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Nasze usługi są dedykowane firmom, które planują rozszerzenie swojej działalności poza granice kraju, poszukując nowych ścieżek rozwoju i ekspansji na rynkach międzynarodowych.

W ramach naszej analizy, skupiamy się na ocenie potencjalnych barier wejścia, preferencji konsumentów, konkurencji oraz możliwościach dystrybucji na wybranych rynkach. Rozpoznajemy również kluczowe trendy i uwarunkowania prawno-gospodarcze, które mogą wpłynąć na skuteczność planowanych działań internacjonalizacyjnych. Dzięki temu nasi klienci otrzymują kompleksowy obraz sytuacji, który pozwala na świadome podejmowanie decyzji dotyczących ekspansji zagranicznej.

Opracowany przez nas dokument stanowi solidną podstawę do ubiegania się o dofinansowanie działań związanych z internacjonalizacją. Może to obejmować różnorodne formy wsparcia, takie jak udział w imprezach targowo-wystawienniczych, pozyskanie nowych odbiorców z rynków zagranicznych, czy też przygotowanie profesjonalnej kampanii marketingowej skierowanej do klientów międzynarodowych. Wspieramy naszych klientów nie tylko w fazie analizy i planowania, ale również w procesie aplikowania o środki na realizację ich strategii zagranicznej.

W ramach wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw, dostępne są różnorodne programy dotacyjne, które mają na celu ułatwienie firmom rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności na rynkach międzynarodowych. Dotacje te mogą pochodzić zarówno z funduszy krajowych, jak i unijnych, i często są dostosowane do specyficznych potrzeb przedsiębiorców w zakresie ekspansji zagranicznej.

  1. Programy unijne – Unia Europejska oferuje szereg programów wspierających internacjonalizację, takich jak „Horyzont Europa”, który finansuje innowacyjne projekty o potencjale międzynarodowym, czy „Cosme”, skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), wspierający ich konkurencyjność i dostęp do rynków zagranicznych.
  2. Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe – często oferują one finansowanie uzupełniające do dotacji bezpośrednich, mogące wspierać działania związane z internacjonalizacją, takie jak inwestycje w rozwój produktu czy marketing zagraniczny.
  3. Programy wsparcia krajowego – wiele krajów posiada własne programy wsparcia eksportu i internacjonalizacji, zarządzane przez agencje rozwoju gospodarczego lub ministerstwa gospodarki. Mogą one oferować dofinansowanie udziału w targach międzynarodowych, misjach gospodarczych, szkoleniach z zakresu eksportu czy doradztwie w zakresie wejścia na nowe rynki.

Korzystając z tych dotacji, przedsiębiorstwa mogą znacząco zredukować ryzyko i koszty związane z wejściem na nowe rynki. Ważne jest jednak dokładne zapoznanie się z warunkami i kryteriami kwalifikowalności poszczególnych programów, aby skutecznie aplikować o środki i maksymalizować szanse na ich otrzymanie. Nasze usługi doradcze mogą wesprzeć przedsiębiorstwa w tym procesie, pomagając w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, opracowaniu strategii internacjonalizacji oraz zarządzaniu projektem finansowanym z dotacji.

Nasze usługi są kierowane do przedsiębiorców, którzy rozumieją znaczenie i korzyści płynące z internacjonalizacji, ale potrzebują profesjonalnego wsparcia w przełożeniu tego zrozumienia na konkretne działania i rezultaty. Dzięki naszej pomocy, firmy mogą nie tylko zwiększyć swoją obecność na rynkach międzynarodowych, ale także znacząco przyczynić się do wzrostu swojej konkurencyjności i innowacyjności.

Podsumowując, nasza oferta analizy rynków zagranicznych to niezbędne narzędzie dla każdego przedsiębiorstwa, które myśli o skutecznej i przemyślanej internacjonalizacji. Zapewniamy wiedzę, doświadczenie i wsparcie, które są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu na arenie międzynarodowej.

Zapraszamy do kontaktu.